Rekisteriseloste

Suomen Kuljetustilaukset Oy:n rekisteriselosteet.

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Kuljetustilaukset Oy
Pakkahuoneenkatu 1, 95400 Tornio

asiakaspalvelu@skt.fi

Saat meihin yhteyden myös yhteydenottolomakkeen kautta.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Riikka Anunti
Suomen Kuljetustilaukset Oy

Pakkahuoneenkatu 1
95400 Tornio

Sähköposti: asiakaspalvelu@skt.fi
Saat meihin yhteyden myös yhteydenottolomakkeen kautta.

3. Rekisterin nimi

Suomen Kuljetustilaukset Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan kuljetusten ja tilausten toteuttamiseen, laskutukseen ja yhteydenpitoon palvelun toimintaan liittyen. Lisäksi Suomen Kuljetustilaukset Oy suuntaa viestintäänsä, markkinointiansa ja mainontaansa asiakastietojen perusteella omien palvelujensa kautta. Ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostilla, voit poistaa tietosi postituslistoiltamme.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Yritysasiakkailla lisäksi yrityksen nimi sekä Y-tunnus

Lisäksi asiakasrekisteriin on linkitettävissä asiakkaan tekemät kuljetustilaukset ja niiden tiedot (lähtöpaikka, määräpaikka, rahdin tiedot).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

  • Asiakkaan ilmoittamat tiedot
  • YTJ-tietopalvelu yritysasiakkaiden osalta

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  • Asiakkaan yhteystiedot välitetään maksunvälitys- tai laskutuspalvelulle tilauksen yhteydessä
  • Asiakkaan tilatessa kuljetuksen palvelun kautta, kuljetuksen tiedot, mukaan lukien asiakkaan ilmoittama sähköpostiosoite ja puhelinnumero, välitetään kuljetusliikkeelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä. Palvelu on toteutettu teknisesti EU:n / ETA:n alueella. Kuljetusliikkeet ja maksupalvelu/laskutuspalvelu vastaavat omalta osaltaan tietojen siirrosta ja käsittelystä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki aineisto säilytetään elektronisessa muodossa. Palvelu on suojattu yleisillä suojaustavoilla, mukaan lukien salasanasuojaus.

Palvelinsalit on varustettu jatkuvasti tallentavalla videovalvonnalla, joka tallentaa vierailijoiden sekä ylläpitohenkilökunnan käynnit. Videotallenteet säilytetään fyysisesti eri sijainnissa. Kameroiden sijainti täyttää PCI-DSS vaatimukset.

Palvelinsalin sähköinen kulunvalvonta seuraa vierailuja aktiivisesti. Kulunvalvonta tallentaa käynnit 6 kk ajalta. Palvelinsaliin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä.

Palvelinsali on varustettu liikkeentunnistusjärjestelmällä, jonka hälytykset ohjataan suoraan henkilökunnalle sekä turvallisuuspalvelun valvomoon.

Palvelinsalin sisäinen tietoliikenneverkko on suunniteltu siten, että se on kaikilta keskeisiltä komponenteiltaan vähintään kahdennettu. Tietoliikennearkkitehtuurin suunnittelussa on käytetty perusperiaatteena korkeinta mahdollista käytettävyyttä, suorituskykyä ja mahdollisimman korkeaa tietoturvatasoa.

Runkoverkko yhdistyy paikallisiin operaattoreihin Suomessa omalla kuituringillä FICIX-yhdysliikennepisteissä.

Palvelinsalin tietoturvan hallinta pohjautuu ISO/IEC 27001 parhaisiin käytäntöihin. Palvelinsali täyttää Viestintäviraston määrittelemät teletilojen turvallisuutta koskevat vaatimukset (Viestintävirasto 54 A/2012M:n määritys “Tärkeä tila”).